Det fenomenet med att flickor och pojkar hålls åtskilda är inget nytt även om statsministern får det att låta som det.