Lagerbolag är ett bolag vars enda syfta för bildande är att kunna sälja bolaget vidare. Ovan nämns att namnet troligtvis inte kommer stämma överens med verksamheten men det går att ändra via Bolagsverket, och seriösa försäljare ger flera möjligheter till namnförslag redan vid köpet för att allt ska gå smidigt och snabbt. Att tänka på vid köp av den här typen av förregistrerat aktiebolag är förutom ett bra namn också en bra beskrivning på verksamheten och helst i linje med namnvalet eftersom Bolagsverket även tittar över detta vid godkännande av namnval. Det är ett sätt att komma igång med en verksamhet väldigt snabbt då det redan startats men aldrig drivits.